Vad var Universal Heart?

  • Home
  • universalheart.se

Universal Heart hade för avsikt att “Lära dig om relationen mellan den inre och den yttre världen
– kunskap som ger dig kraft att påverka”.

Universal Heart var en av Sveriges snabbas växande nätverk och handlade om de stora viktiga sambanden: hur hjärta och hjärna hänger ihop, hur tankarna skapar vår upplevelse av verkligheten, och hur vi alla är förbundna med det kosmiska universum och varandra – och vad det innebär. Samtliga föreläsare hade som syfte att ge dig konkret kunskap, inre verktyg och inspiration, samt praktiska metoder så att du medvetet kan påverka ditt liv i den riktning du önskar!

Skaparen av Universal Heart

Samtliga föreläsningar och utbildningar var stegvis fördjupande. Initiativtagaren och skaparen av Universal Heart Jörgen Tranberg har en doktorsexamen i komplementärmedicin och har varit verksam som komplementärmedicinsk terapeut med egen praktik i över 30 år. Han förmedlade på ett fängslande och lättbegripligt sätt hur ny vetenskap och andlighet möts på fruktbara vis, med utgångspunkter i kvantfysik, neuropsykologi, medicin, embryologi och andlighet med ett naturvetenskapligt perspektiv. Även teologi och bönens kraft berördes utifrån kvantfysiska kunskaper.

Vatten – av största vikt för din hälsa

Hälsa är ett stort fokus för oss här på Universal Heart, så när det var dags för profilprodukter till våra medlemmar var det viktigt att det var en produkt vi kunde stå för och som bidrog till ett hälsosammare leverne.

Vi gick igenom en hel del förslag som var mer eller mindre avancerade och hade anknytning till hälsa, men kom i slutändan fram till att det viktigaste för en god hälsa var ett bra vätskeintag.

Dels överlever man inte utan vatten, dels håller man sig från att dricka för mycket av annat, t.ex. kaffe och läsk om man har en flaska tillgänglig och kan dricka sig “mätt”.

Vi fann en perfekt modell som heter Oregon vattenflaskor med tryck på tsreklam.se. Den passade oss både materialmässigt och storleksmässigt, lite mindre modell, perfekt när man är på språng mycket!

Historia om Universal Heart

Nätverket Universal Heart startade 2013 och alla föreläsningarna grundas från början att träna deltagaren till  hjärtvariabel-träning och meditation – bl.a. utifrån mätningar som gjordes live på plats i samarbete med HearthMath in Scandinavia. Den experimentella forskningen visade på  konkreta positiva resultat och belägg för det som förmedlades. Deltagarna fick lära om hur man uppnår ett balanserat HRV (Heart Rate Variability), vilket som normalläge indikerar på t ex förbättrat blodtryck, bättre sömn, bättre hantering av ångest och oro samt snabbare återhämtning och bättre allmänhälsa. Det gjordes en studie, 2000-2001 av Ronald Murray, i USA. Den har fått titeln ”A colloid fluid model”. Studien talar om effekterna av manuella terapier, och däribland kraniosakral terapi, på autonoma nervsystemet och mätningen gjordes med HRV-utrusning med gott resultat.

Jörgen Tranberg skapade då Universal Heart tillsammans med en rad gästföreläsare och artister, som alla bidrog på sina sätt inom detta tema. Men även publiken deltog och samskapade de här dagarna. Tanken var att ju fler vi är – desto större medvetenhet kan vi få tillgång till. Ju fler personer och kraftfält som går att mäta, desto tydligare blir också ditt personliga kraftfält – och det har effekt på ditt liv och på alla i din omgivning, vilket statistiken påvisade.

Nätverket Universal Heart byggde på fem grundläggande komponenter för expansion: tacksamhet, ödmjukhet, empati, medmänsklig medkänsla, och förlåtelseprocessen. Dessa var som en röd tråd genom alla seminarier. Dessa processer ger oss kontakt med den grundläggande energin i universum och i oss: den villkorslösa existensen – det villkorslösa varandet – den villkorslösa kärleken. Hur blir våra liv om vi lever dem medvetet härifrån?