Om Universal Heart

  • Home
  • Om Universal Heart

Grundaren av Universal Heart var Jörgen Tranberg. Han är en framstående komplementärmedicinsk terapeut och har framför allt arbetat med kraniosakral osteopati tillsammans med sin bror Christer på den egna kliniken i Göteborg.

Jörgen är en erkänd föreläsare och utbildare i USA och Europa.

Jörgen har en Naturopathic Doctor (N.D.) examen från USA och har varit verksam som komplementärmedicinsk terapeut i 30 år. I början av 90-talet vidareutbildade han sig i USA. Han har även fördjupat sig i den buddhistiska läran och i de kvantfysiska lagarna. Sedan 2000 är han verksam i Sverige med mottagning och utbildningsinstitut. Föreläsningsserien Universal Heart gjorde han tillsammans med andra.

Universal Hearts vision

Universal Hearts vision var att bidra till positiv utveckling och förändring på alla plan, med utgångspunkt i det individuella. De ville verka för att skapa en planet i balans där människan kan existera i harmoni med allt levande.

Mänskligheten har idag nya, historiskt sett unika, möjligheter att inhämta kunskap, gammal såväl som ny. Det innebär också att det finns en större potential till medveten förändring – för det börjar med tillgång till information.

Jörgen Tranberg besitter efter mer än 30 års utforskande, både inom och utom den akademiska världen, stor kunskap om hur det inre och det yttre hänger ihop och återspeglar varandra, samt vilka konsekvenser detta har för oss som individer. Han har dessutom förmågan att förmedla kunskap på ett fängslande och berörande sätt och visa hur den är användbar och relevant.

Teori underbyggs i Jörgens föreläsningar med praktiska exempel och vetenskapliga belägg vilket skapar förutsättningar för personlig insikt. Här slås broar mellan naturvetenskap, teologi och filosofi, helt i samklang med vår tid.

I föreläsningsserien Universal Heart samarbetar Jörgen Tranberg med en rad gästföreläsare och artister, som alla på sina vis bidrar och inspirerar till ökad medvetenhet. Till föreläsningar har profilprodukter, tex pennor och skrivblock där du kan få din egen logga på. Det är en fin extra gåva till dina deltagare och även ett sätt för dem att komma ihåg er på.

Universal Heart ville ge dig möjlighet till den medvetna möjligheten och de hade ingenjörer, tekniker och forskare som mätte allas enorma effekt att tillsammans är det dags att fördjupa, bredda och transformera medvetenheten.  Ensam är alltid starkare i gruppsammanhang där upplevelsebaserad information är alltid den starkaste grunden till människans möjlighet till förändring. De ville skapa möjlighet till en gemensam transformation av medvetandet, och under en av dagarna kommer jag att ha ingenjörer, tekniker som mäter din, min och vår enorma effekt att tillsammans fördjupa, bredda och transformera medvetandet och medvetenheten.

Kraniosakral terapi fick sin första forskning med Sahlgrenska universitetssjukhuset tillsammans med Bröderna Tranberg tillsammans. Den visar att man kan ge möjlighet till förändring av autonoma nervsystemet i en riktning mot större återhämtningsförmåga.