Mer information

  • Home
  • Mer information

Jörgen har tillsammans med Kajsa Ingemarsson gett ut en bok i ämnet. I Hjärtats väg möter vi kärleken. Inte som en romantisk föreställning, utan som en kraft med exceptionell förmåga att hela, transformera och belysa meningen med våra liv.

Meditationsskiva

Förutom att ge ut en bok har även Jörgen gett ut en meditationsskiva tillsammans med Thomas Di Leva. Det är en Neurobiodynamisk Hjärt- Mediationsskiva. Dessa är framtagna ut ett terapeutiskt syfte.

Dessa meditationer är otroligt starka verktyg för att fördjupa förståelsen av hjärtfältets påverkan på vår verklighet. De har både läkande, avstressande och harmonierande verkan.

Dessa sessioner bygger på ett unikt samspel mellan den emotionella och den fysiska kroppen, båda är lika viktiga för att du ska finna en balans och bli en friskare människa. 

Dessa meditationer grundar sig på Naturvetenskap, Psykologi och Forskning…

De gestaltar fyra utgångspunkter som är den Biodynamiska grunden.

  • Nervsystemet – För att förbättra samarbetet mellan hjärta och hjärna.
  • Hjärtats elektromagnetiska fält – Som påverkar allt från kroppens läkning till världen runtomkring oss.
  • Cellens kraftfält – Vetenskapen vet idag att varje cell kommunicerar ständigt med Universum.
  • Universums kraftfält – Som kan hela orsaker till obalanser på fysisk, mental, känslomässig och andlig nivå.

När dessa system finner sin gemensamma balans så ändras hälsa och perceptionsförmåga av vår medvetande.

Innehåller “Zenmind Sound Technology”, som automatiskt får dig att meditera lika djupt som en zen munk…

Tänkd dig att bara ta på sig ett par hörlurar, sjunka ner i soffan… Lyssna, och direkt uppleva de djupaste meditationstillstånden automatiskt (utan att någonsin ha mediterat förut)… Är det möjligt? Ja nu är det det!

Thomas Di Leva har under mer än 1 års tid utvecklat Zenmind Sound Technology som bygger på en rad vetenskapliga upptäckter om hur hjärnan och kroppen påverkas av olika ljudfrekvenser.

I sin unika meditativa ljudteknologi som Thomas Di Leva skapat ingår en kraftfull mix av: binaural beats, isochronic tones, white noise frequencies och subliminala hypnotiska frekvenser. De bygger samtliga på vetenskapligt bevisade metoder för att framkalla djup meditation och avslappning automatiskt.

Zenmind Sound Technology framkallar och stimulerar automatiskt de 5 hjärnvågsfrekvenserna…

* GAMMA – Inspiration, Fokus, Högre Medvetande

* BETA – Vakenhet, Koncentration, Intiativförmåga

* ALPHA – Avslappning, Drömmar, Kreativitet

* THETA – Meditation, Intuition, Minne

* DELTA – Helande, Sömn, Kosmiskt Medvetande

Så hur funkar det?…

Forskningen visar att ett hälsosamt nervsystem möjliggörs…När perceptionsfälttet ändras ges en biologisk förändring tillsammans med fältet utanför din kropp. Det kan även beskrivas som kroppens fältets energi finner sin samklang – coherens.

Samtliga 100 minuters naturvetenskapliga förankrade meditationerna samarbetar i symbios och samklang med Thomas “brainwaves musikaliska” bakgrunder för att säkerställa och förstärka den terapeutiska effekten. De är vetenskapligt bevisat att hjärnan och nervsystemet med hjälp av de “brainwaves teknologier” Thomas Di Leva har utvecklat, ges den bästa möjligheten att automatiskt framkalla de lägsta hälsosamma hjärnvågorna så som Theta och Delta rörelser. Vid dessa hjärnvågor så ökar bl.a koncentration, närvaro, intuition, hjärtats och elektromagnetiska fält.

Meditationerna är skapta för att bringa hälsa och harmoni och är alltid närvarande hos varje person och arbetar holistiskt utifrån varje unik situation och obalans.
“Hälsa är alltid närvarande”. Meditationerna skapar en bättre balans i hälsa.